Informace komise metrologické SOVAK ČR

blank

10. května proběhlo jednání zástupců SOVAK ČR, MZe, UNMZ, ČMI a Xylem Česká republika ve věci ověřovacích lhůt vodoměrů.

Iniciací tohoto jednání byl ztížený stav provádění revizních výměn vodoměrů vzhledem k opatřením proti SARS CoV-2 a nové poznatky v oblasti smartmeterů a smart meteringu. Petr Sýkora, předseda komise metrologické SOVAK ČR, připravil z jednání následující informace

Scroll to Top