Opatrně při napouštění bazénů

blank

Více než 260 domácností v Moravskoslezském kraji si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Podle mluvčího Marka Síbrta zabrání rychlejší a efektivnější cesta případným problémům ve vodovodní síti i případným sousedským sporům. Lidé by také měli být opatrní při napouštění bazénů ze studny a nechat si vzorek zkontrolovat v laboratoři. Ne vždy je totiž voda vhodná k danému použití a může představovat zdravotní riziko.

 SmVaK Ostrava se rozhodly službu nabízet i letos. Akce se však neobejde bez přísných hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. „Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ vysvětlil ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Bazén je potřeba napouštět nejlépe několik dnů, pozvolna a mimo dobu odběrové špičky, nejoptimálněji v nočních hodinách. „Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než dvě stě šedesát bazénů,“ řekl dále Koníř. V loňském roce patřili k nejaktivnějším zájemcům obyvatelé Opavska, kteří využili služby SmVaK Ostrava ve 100 případech. Na opačném konci pomyslné tabulky je Novojičínsko se 40 napuštěnými bazény.

„Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer. Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je možné ho navézt jednou cisternou (průměrně 10 kubíků vody dle typu vozu), činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1195 korun bez DPH,“ doplnil mluvčí společnosti Marek Síbrt.

V případě zájmu neváhejte navštívit sekci zde.
Foto: Mountfield

Scroll to Top