Aktualizace tabulky Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě

blank

SOVAK ČR se zabýval v květnu pěti legislativními návrhy. Byly jimi mimo jiné Návrh Programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021—2027, Programový dokumentu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, či Aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu.

Uplatněné připomínky si mohou řádní členové přečíst zde. Aktuálně probíhá ještě připomínkovací řízení k návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, k němuž se mohou řádní členové SOVAK ČR vyjádřit do 18. června 2021.

Mohou se obrátit s návrhy připomínek přímo na SOVAK ČR na e-mail tomcalova@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě.

Zdroj: sovak.cz

Scroll to Top