Horní Slavkov: Slavná i tragická minulost s nezastupitelnou rolí vody

blank

Návštěva Horního Slavkova v Karlovarském kraji je v mnoha ohledech nezapomenutelným zážitkem. Slavná a bohatá minulost v době renesance díky těžbě cínových rud, vyhnání Němců po druhé světové válce, socialistický rozmach související s relativně krátkou těžbou uranu spojenou s vězněním obětí vykonstruovaných procesů (například také hokejoví mistři světa Gustav Bubník a Stanislav Konopásek), úpadek po konci těžby, ale také hledání nové budoucnosti v polistopadové éře během vylidňování pohraničí a konci dřívějších průmyslových podniků.

Těžba cínových rud a uranu souvisela také s vodou, která byla pro místní doly potřeba. Památek infrastrukturního ryze hornického charakteru zůstalo na první pohled kvůli relativně krátkému období těžby mezi 50. a 60. lety minulého století pomálu, je po nich třeba trochu pátrat.
Každopádně vyrážíme od slavkovské věznice (historicky také spjatá s těžbou) po naučné stezce Uranová Golgota. Šestikilometrová stezka vede kolem areálu věznice a zemědělského areálu do lesa. Cestou míjíme informativní tabule popisující fungování místních dolů, utrpení tisíců trestanců a politických vězňů, kteří uran těžili. Tabule vybudoval spolek Permon v roce 2012. Některé mají zajímavou informační hodnotu, někde zub času nahlodal písmo na posterech natolik, že se staly nečitelnými. Dozvíte se, kde byly jednotlivé jámy, kde stály tábory, z nichž vedly k šachtám koridory mezi ostnatými dráty… Nejviditelnějšími pozůstatky těžby jsou haldy různých velikostí.
Uranová stezka nás dovede k místu bývalého Tábora XI, kde je v současnosti chatoviště. Na Stříbrném potoce zde byly vybudovány dva rybníčky. Ty vytvářejí spolu s okolním podmáčeným terénem poklidnou atmosféru místa, které nebývá lidmi příliš často navštěvováno.

Potok dále pokračuje k západní části města, kde byla vybudována nádrž Puleček sloužící k rekreaci.
Jihozápadně od Horního Slavkova pramení pod Komářím vrchem také stejnojmenný potok. Na něm byly vybudovány Komáří a Nový rybník. Lokalita je přírodní památkou díky průzračně čisté vodě (díky písčitému podkladu), jejíž biotop poskytuje vhodné místo pro život velkému množství hmyzu, především jde o společenstva vážek.
Rybníky nejsou hospodářsky využívány, již od začátku 16. století sloužily jako zdroje vody pro téměř šest kilometrů dlouhou Puškarskou stoku sloužící historicky pro potřeby okolních dolů. Ta se spojuje se zmiňovaným Stříbrným potokem nad rekreační nádrží Puleček.
Horní Slavkov je město plné historie. Ať již té slavné, méně slavné, nebo odporné. V současnosti hledá novou budoucnost a cestu rozvoje. Tak jak tak je dobrým místem jako výchozí bod pro návštěvu Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top