Doporučení pro vodárenské společnosti za pandemie COVID-19

blank

SOVAK ČR připravil pro řádné členy doporučení pro běžný provoz vodárenské společnosti za pandemie COVID-19. Jedná se o faktické shrnutí opatření, které během pandemie praktikovaly jednotlivé vodárenské společnosti. 

V materiálu jsou zpracovány následující kapitoly: Klíčové oblasti možného rizika nákazy COVID-19, Obecné zásady k prevenci nákazy covid-19 pro pracovníky provozů vodovodů a kanalizací, Doporučení a možnosti moderních technologií k omezení dopadu covid-19 v provozech VaK a Odkazy. Dokument ve formátu PDF si mohou řádní členové stáhnout v Informaci pro členy zde.

SOVAK ČR

Scroll to Top