Jak na odstraňování fosforu z Brněnské nádrže

blank

Vodohospodáři spouští provoz aeračních věží a srážení fosforu na přítoku do Brněnské údolní nádrže. Akce je realizována s ohledem na start letní sezony, kdy chce Povodí Moravy udělat maximum pro co nejkvalitnější vodu pro rekreanty. V pondělí 26. dubna podnik zahájil srážení fosforu na přítoku do nádrže a v pátek 30. dubna pokračuje spuštěním aeračních a destratifikačních věží. Provzdušňovací systém v kombinaci se srážením fosforu má podle vodohospodářů vytvářet takové prostředí, které brání masivnímu rozvoji sinic.

„Zatímco srážení fosforu, který představuje hlavní živinu pro sinice, zabraňuje jeho vnosu do hlavního jezera, aerační systém pomáhá okysličovat vodu u dna a promíchává vodní sloupec, kdy okysličenou vodu z vrchních vrstev posunuje směrem ke dnu a tím ztěžuje životní cyklus sinic. Cílem naší snahy je udržet, pokud možno, rovnovážný stav povrchových vod v údolní nádrži Brno,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Kvalita vody na jedničku

Vodohospodáři se také právem mohou pochlubit, protože celou loňskou koupací sezónu byla kvalita vody na všech místech na Brněnské přehradě hodnocena Krajskou hygienickou stanicí prvním, nejlepším stupněm. „Úspěšnost realizovaných opatření je závislá na klimatických a hydrologických podmínkách, a zejména míře znečištění, které se do vodní nádrže dostává. To jsou faktory, které jako správce nádrže nedokážeme ovlivnit. Provoz opatření je proto třeba vnímat jako prozatímní řešením. Abychom dosáhli dobré kvality vody v nádrži, je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodích nad nádržemi, a to zejména fosforu,“ vysvětlil Gargulák.

Významná role sedimentačních nádrží

K dalším krokům, které udržují vysokou kvalitu vodu v přehradě, patří například soustava sedimentačních nádrží v povodí říčky Veverka. Ve třetí etapě je projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, jehož cílem je snížení dopadů eutrofizace. Finančně se na něm podílí město Brno a Jihomoravský kraj, které do něj každoročně proinvestují 10 milionů.

100 tun odpadu

Povodí Moravy zde také v uplynulých týdnech vyklidilo sto tun odpadu a naplavenin, které do přehrady přinesly zvýšené průtoky v tocích v průběhu zimy. Naplaveniny se držely u hráze, odkud je vodohospodáři vytáhli pomocí těžké techniky. Další byly roztroušeny v různých místech přehrady. Zaměstnanci Povodí Moravy díky bagrům a jeřábů odebírali spláví z hladiny a nakládali ho na nákladní auta. Dále následuje proces usušení a roztřídění materiálu na plasty, dřevo a další, po kterém je možné vytěžené spláví ekologicky zlikvidovat.

Vodohospodáři zároveň museli brát ohled na počasí a povětrnostní podmínky. V roce 2020 se jim podařilo odklidit z nádrže a jejího okolí více než 500 tun splaveného materiálu. Některé druhy splaveného materiálu mají nepříznivý vliv na kvalitu vody. Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno, k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. Je také nazývána vodní nádrž Brno, dříve jako Kníničská přehrada.

Scroll to Top