SOVAK ČR k vodnému a stočnému

blank

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila ekonomická komise sdružení odpověď ve věci porovnání položek kalkulace vodného a stočného. Znění dotazu bylo následující:

„Žádáme o kvalifikovanou radu ohledně Porovnání všech položek kalkulace vodného a stočného. Potřebovali bychom vědět, zda jsme správně pochopili, že je nutné každou kalkulaci a každé porovnání poměrem rozpočítat, z důvodu změny DHP v průběhu roku, na dvě. Více se už dozvědí řádní členové zde.

Scroll to Top