API k dotacím na poradenství vedoucí k úspoře vody

blank

Zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – Agentura pro podnikání a inovace (API) – začal přijímat žádosti o dotace ve výzvě Poradenské služby pro malé a střední podniky. Novinkou je podpora šetrnějšího hospodaření s vodou. Pro podnikatele je připraveno 130 milionů korun. Žádosti bude API přijímat do 30. června 2021.

„Žadatelé mohou nákup poradenských služeb využít na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody. Výstupem projektu bude získání značky Odpovědné hospodaření s vodou ministerstva životního prostředí nebo provedení doporučených opatření podle vodního auditu. Cílem je šetrnější práce s vodou a vodními zdroji a pomoc podnikatelům v předcházení dopadů sucha na podnikání,“ vysvětlil Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Žadatelé mohou na projekty získat až 50 % způsobilých výdajů. Ve výzvě je možné na jeden projekt čerpat minimálně 50 tisíc, maximálně však jeden milion. Agentura pro podnikání a inovace je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná ministerstvem průmyslu a obchodu. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

Více informací k aktuální výzvě zde.

Scroll to Top