Program na podporu domovních čistíren v Liberci pokračuje

blank

V květnu loňského roku vyhlásilo zastupitelstvo Liberce nový dotační program na budování domovních čistíren odpadních vod. V první fázi, která je již ukončená, bylo možné žádat na projektové dokumentace nutné k získání povolení vybudování čistírny. Od 1. dubna 2021 do 1. dubna 2022 je možné žádat o dotaci na vlastní výstavbu.

„Tak dlouhá doba pro podání žádosti byla zvolena z důvodu, aby žadatel měl dostatek času na vyřízení potřebného povolení na vodoprávním úřadě. Nelze si žádat o dotaci v případě, kdy stavba není příslušným orgánem ještě povolena. Součástí žádosti musí být doklad o možnosti provést stavby – vybudovat čistírnu. Pokud jste tedy majitelem, spolumajitelem (případně jste SVJ či družstvo) bytu, domu, chatky či rekreačního objektu na území vymezeném povodím Harcovského potoka a hranicí katastrů Starý a Nový Harcov a Kunratice u Liberce, můžete si požádat o dotaci na výstavbu domovních čistíren odpadních vod,“ zdůraznilo město.

Zájemci mohou získat 50 % z uznatelných nákladů, dle počtu obyvatel, kteří budou na čistírnu napojeni. V současnosti je připraven milion korun. „Termín realizace je stanoven do 1. září 2023. Žádosti je možné podávat v tištěné podobě se všemi přílohami na podatelnu magistrátu, ale pouze před realizací projektu. Nelze tudíž žádat o dotaci na čistírnu, která už je v zemi. Všechny souhrnné informace naleznete na internetových stránkách,“ doplnilo město.

Scroll to Top