Do Frýdku-Místku. K močálu

blank

Přísná opatření související s pandemií koronaviru řadu lidí omezí v jejich plánech pro jarní výlety a přinutí je zůstat blízko domova a poohlédnout se po zajímavých místech ve svém okolí, která třeba doposud přehlíželi. Na jedno z nich jsme narazili v blízkosti Frýdku-Místku v  části Panské Nové Dvory nedaleko dálnice na Český Těšín.

Přírodní rezervace Novodvorský močál vznikla na místě bývalého rybníka, jehož pozůstatky v podobě provalené hráze je možné na místě pozorovat. Páteří a hlavní tepnou močálu i celé působivé lokality je potůček Vlčok, který kousek nad ním pramení. V lese je na několika místech patrné, jak prameny probublávají do dna potoka. Je tok směřuje z lokality dále městem a vlévá se pod sídlištěm Slezská do Morávky na místě, kde začíná přírodní památka Profil Morávky.

Ačkoliv se místo nachází v blízkosti zmiňované dálnice a fakticky pár desítek metrů za poslední budovou dané lokality atmosféra je zde velmi působivá, příroda si tepe ve vlastním poklidném rytmu. Potůček na konci zimy v době tání teče listnatým lesem s olšemi, duby, břízami a jasany bystře, voda je průzračně čistá, místy jsou patrné tůňky a podemleté břehy sloužící jako vhodné místo pro vodní živočichy, kteří se zde nacházejí a jsou také jedním z předmětů ochrany. Poblíž tůní žije skokan hnědý, čolek horský, na lov se vyráží také vydra.
Rozloha památky je zhruba dva a půl hektaru. A má v zásadě dvě části – lesní a volnou, která je pozůstatkem zmiňovaného rybníka. Ta je chráněna kvůli výskytu řady chráněných rostlin a vstup do ní je nebezpečný. Podmáčená plocha je poměrně rozsáhlá a kromě otevřeného prostoru přechází i do přilehlého smíšeného lesa, čímž vytváří také díky popadaným stromům a přírodě ponechaným procesům zvláštní a poněkud tajemný efekt.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top