Povodí Ohře muselo odstavit přivaděč pod Krušnými horami

blank

Vodohospodáři odstavili kvůli panujícím mrazům přivaděč průmyslové vody v Podkrušnohoří. Ten vede od Klášterce nad Ohří až za Vysokou Pec. Jedná se o tok, který před desítkami let budovali vodohospodáři, aby svedli krušnohorské potoky mimo povrchové lomy na hnědé uhlí. V současnosti není podle Povodí Ohře možné technickými opatřeními udržet vodu v přivaděčích bez zámrzu, proto byl podnik nucen přivaděč odstavit. Odstávka potrvá minimálně 14 dní.

„Při zámrzu vody v korytě přivaděčů hrozí postupné vyplnění průtočného profilu ledem nebo jeho tříští a vylití vody mimo koryto. U běžného toku je to situace nepříjemná, ale u přivaděče, který teče prakticky po vrstevnici, by došlo k rozlití vody přímo do měst – Klášterce nad Ohří, Chomutova nebo Jirkova. Tuto situaci nesmíme připustit,“ vysvětlil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Povodí Ohře je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí. Na území o celkové rozloze téměř 10 000 kilometrů čtverečních v hydrologickém povodí Ohře a v dalších vymezených hydrologických povodích spravuje podnik vodní toky, umělé kanály, přivaděče, velké vodní nádrže, ostatních vodní nádrže, jezy a malé vodní elektrárny.

Hodnota spravovaného majetku činí v pořizovacích cenách více než 11 miliard. Podnik působí na území 5 krajů a 33 obcí s rozšířenou působností. Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Chomutově, Karlových Varech a Terezíně.

Scroll to Top