Starosta Krnova Hradil: Nové Heřminovy jsou krokem k protipovodňové ochraně města

blank

Povodí Odry v druhé polovině ledna informovalo, že Stavební úřad v Krnově zahájil územní řízení týkající se výstavby vodního díla Nové Heřminovy, které patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, o nichž rozhodla svým usnesením Vláda ČR v roce 2008. 

Redakce vodarestvi.cz oslovila starostu Krnova Tomáše Hradila a zajímala se o to, co projekt pro město znamená, případně jak hodnotí komunikaci ze strany vodohospodářů a státu. „Je to další krok k protipovodňové ochraně města Krnova. I téměř čtvrtstoletí po ničivých povodních se každoročně stále obáváme, zda velká voda znovu neudeří. Loni jsme měli Opavu i Opavici na druhém povodňovém stupni a od velkých škod jsme byli jen krůček. Součástí komplexu protipovodňových opatření bude také zkapacitnění koryta Opavy v intravilánu našeho města. Hodláme toho využít pro řadu přírodě i lidem blízkých opatření, mezi něž například patří vytvoření náplavek nebo vybudování cyklostezky podél řeky,“ řekl Hradil, podle kterého město s Povodím Odry úzce spolupracuje a komunikuje primárně o výše zmíněných protipovodňových opatřeních na katastrálních územích Krnova.

Popis není dostupný.

Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu. „Podařil se další z významných kroků v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě, neboť bylo zahájeno územní řízení k výstavbě přehrady Nové Heřminovy. Tento dokument je klíčový pro začátek přípravy navazujícího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení pro vybudování hráze nového vodního díla na řece Opavě,“ konstatoval generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč. Jak dále uvedl, příprava pro zahájení tohoto územního řízení byla velice složitá a dlouhá, protože se obec Nové Heřminovy pokoušela odvoláními a dalšími právními kroky zastavit, narušit či zpomalit celý proces.

Scroll to Top