Opava: Nové Heřminovy podmínkou rozvoje části města

blank

Povodí Odry v druhé polovině ledna informovalo, že Stavební úřad v Krnově zahájil územní řízení týkající se výstavby vodního díla Nové Heřminovy, které patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, o nichž rozhodla svým usnesením Vláda ČR v roce 2008. Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu. 

Redakce vodarestvi.cz oslovila opavského náměstka Michala Jedličku a zajímala se, co projekt znamená pro největší město v širším okolí plánované přehrady, jak hodnotí komunikaci ze strany vodohospodářů a státu, případně jak je spokojeno s nabízenými kompenzacemi.

Územní řízení je nezbytné pro začátek přípravy navazujícího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení pro vybudování hráze vodního díla, co to pro Opavu konkrétně znamená? 

Pro Opavu je vodní dílo Nové Heřminovy podmínkou dalšího rozvoje rozsáhlé části města, ale taky podmiňuje zachování veřejných i soukromých investic v potenciálně zaplavované části Opavy.

Jak jste spokojeni s přístupem státu a Povodí Odry během celého procesu plánovaní výstavby přehrady?

Ve skutečnosti tady musíme ocenit desítky let trvající práci Povodí Odry, ministerstva zemědělství i kraje. Je to práce pro Opavu a pro další města a obce ležící minimálně na řece Opavě.

Jsou pro vás nabízené kompenzace dostačující a adekvátní? 

Na navýšené – důstojné výkupní ceny přistoupila většina vlastníků nemovitostí, a pomohly tak dílo přiblížit k realizaci. Původním nízkým výkupním cenám se lidé bránili právem. Nyní zůstali jen spekulanti a asi i sobci, kteří nevidí ohrožené životy a jakoby si nepamatují obrovské neštěstí lidí, které povodně pod obcí Nové Heřminovy postihovaly.

Scroll to Top