Nový mokřad s tůněmi v Krásném Poli?

blank

Zadržování vody včetně zpomalení jejího odtoku, zvýšení biodiverzity a úloha environmentálního střediska. Nejen tyto funkce má splnit jedno z dalších opatření pro revitalizaci krajiny, které nyní Ostrava plánuje v části Krásné Pole.

„Nový mokřad, který vytvoří zázemí pro ptáky a obojživelníky, by měl vzniknout v horní části toku potoka Mešnice. Jedná se o místo po bývalém vodním díle, malém rybníčku. Cílem je plochu zvětšit, vystavět zadržovací nádrž a celé místo nově osázet stromy. Součástí projektu je vybudování naučné učebny pod širým nebem. V budoucnu by měla vzniknout také soustava tůněk, které by zmírnily erozi břehů potoka. V současné době se zpracovává projektová dokumentace,” uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Pozemek pro stavbu vodní nádrže a soustavy tůní se nachází v údolí potoka Mešnice v Krásném Poli, ale zasahuje také do katastru obcí Dolní Lhota a Velká Polom. Cílem stavby je podle města zpomalit odtok vody a posílit retenční schopnosti krajiny. „Mokřad v Krásném Poli by měl nejen plnit funkci zadržování vody v krajině, ale také zdůraznit postavení obvodu v rámci Ostravy jako místa s relativně zachovalou přírodou a kvalitním životním prostředím. Dříve se v dané lokalitě nacházel malý rybníček, takže navazujeme zároveň na dílo našich předků,” řekl starosta obvodu Tomáš Výtisk.

Ilustrační foto 

Scroll to Top