Aktivity SOVAK ČR během pandemie

blank

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR uspořádalo tiskovou konferenci Dopad SARS-CoV-2 na vodárenství, která se uskutečnila 1. února 2021. Hlavním tématem byl výstup z dotazníkového šetření dopadů SARS-CoV-2 na vodárenský obor. Informace podali ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Vilém Žák a odborná asistentka Michaela Vojtěchovská Šrámková.

Sdružení dále zdůraznilo, že komunikuje s ministerstvem zemědělství a dalšími orgány státní správy, pomohlo zajistit některé ochranné prostředky v průběhu první vlny či přenáší informace o legislativních a jiných nařízeních na národní i mezinárodní úrovni. Pro zajištění provozu pak SOVAK ČR vyjednal možnost přednostního testování pracovníků oboru vodovodů a kanalizací a aktuálně řeší možnost vakcinace pro zaměstnance oboru vodovodů a kanalizací. Pro členy SOVAK ČR také převedl veškeré služby do elektronické formy, příkladem je úspěšná webkonference z listopadu 2020 či webináře probíhající každý měsíc.

Scroll to Top