TK SOVAK ČR: Při nouzovém stavu byly aktivovány systémy krizového řízení

blank

Jako hlavní opatření vodárenských společností bylo uvedeno zavedení práce z domu pro všechny zaměstnance, u kterých je to možné, a omezení činností, při nichž dochází k fyzickému kontaktu se zákazníky, kdy například došlo k uzavření zákaznických center. Preferována byla elektronická komunikace, přerušeno bylo poskytování některých externích služeb.

Zástupci sdružení dálo na tiskové konferenci uvedli, že provozní zaměstnanci zajišťující chod vodáren a čistíren byli většinou na základě distribučních opatření rozděleni na pracovní týmy a neodcházelo k jejich setkávání. Provoz byl pak zajištěn ve střídavém režimu, často byl zaveden zákaz vstupu na velíny čistíren a úpraven nebo úplný zákaz kontaktu s obsluhou velínů.

Za zcela zásadní lze podle sdružení v tomto nastavení uvést vliv na zaměstnance, především jejich snížený počet, omezení interního kontaktu, nemocnost, omezená jednání, používání roušek při práci nebo pracovní pohotovosti placené průměrem.

V neposlední řadě byl identifikován dopad na provozní část společností spojený se zvýšenými náklady na zabezpečení provozu, zpoždění běžných činností jako výměna vodoměrů, nemožnost dělat odečty osobně u odběratelů, odklad oprav infrastruktury a zdržení v přípravě staveb. Vodárenské společnosti rovněž zaznamenaly omezení odběru pitné vody a pokles v produkci odpadních vod z důvodu zastavené výroby některých podniků a s tím spojené snížení tržeb za vodné a stočné a propad fakturace.

Scroll to Top