Povodí Odry k potřebnosti Nových Heřminov

blank

Vodohospodáři zdůraznili, že primárním důvodem výstavby nádrže u Nových Heřminov je zadržení povodňových průtoků. Dalším účelem je zajištění dostatečných průtoků v řece Opavě pro živočichy v době sucha, možná rekreace a sportovní vyžití, které regionu pomůže k ekonomickému rozvoji.

Nejdůležitější funkcí heřminovské nádrže je podle Povodí Odry tlumení povodňových průtoků a zajištění protipovodňové ochrany obyvatel na horní Opavě. „Za běžné povětrnostní situace a za běžného provozu může hladina dostoupit nejvýše na úroveň tzv. zásobní hladiny, při níž je objem akumulované vody pro plnění účelu nádrže optimální (zhruba 3 miliony kubíků). Na této úrovni bude hladina po převážnou část roku. Účelem během povodní je zachycení zvýšených přítoků (povodňové vlny), kdy hladina v nádrži může stoupat (při regulovaném odtoku) až do výšky maximální hladiny, tedy do objemu 14,54 milionu kubíků. Na snížení povodňových vln je určeno 80 % z objemu nádrže,“ vysvětlili vodohospodáři.

Jak dále uvedlo Povodí Odry, pokud jsou přítoky tak velké, že se objem přehrady naplní, voda bezpečnostním přelivem volně odtéká pod hráz. Taková situace je však podle podniku velmi málo pravděpodobná a mohla by se vyskytovat přibližně jednou za 200 až 500 let. Druhým extrémem je období sucha, kdy díky vypouštění může nádrž zajistit v řece vodu, která je potřebná pro živočichy.

„Přehrada může být velmi prospěšnou stavbou pro bruntálský region jako místo k rozvoji vodních sportů a rekreaci. Může přinést místním obyvatelům také pracovní příležitosti a finanční prostředky. Zde je nutné zmínit velký rozdíl ve způsobu přípravy a projektování oproti již postavené přehradě Slezská Harta, která byla připravována v období tuhé normalizace s minimálním ohledem na obyvatele a jejich odškodnění. Naopak Nové Heřminovy jsou připravovány citlivě s ohledem na zájmy obyvatel, s odpovídajícími finančními náhradami pro zasažené majitele domů a pozemků a s možností kompenzace dotčeným obcím,“ konstatoval generální ředitel Jiří Tkáč.

Povodí Odry před několika dny informovalo, že Stavební úřad v Krnově zahájil územní řízení týkající se výstavby vodního díla Nové Heřminovy, které patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, o nichž rozhodla usnesením Vláda ČR v roce 2008. Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu.

„Podařil se další z významných kroků v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě, neboť bylo zahájeno územní řízení k výstavbě přehrady Nové Heřminovy. Tento dokument je klíčový pro začátek přípravy navazujícího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení pro vybudování hráze nového vodního díla na řece Opavě,“ konstatoval Jiří Tkáč. Jak dále uvedl, příprava pro zahájení tohoto územního řízení byla složitá a dlouhá, protože se obec Nové Heřminovy pokoušela odvoláními a dalšími právními kroky zastavit, narušit či zpomalit celý proces.

Scroll to Top