Vodné a stočné od ledna vzrostlo v průměru o 5 %

blank

Vodárenské společnosti zdůvodňují změny cen rostoucími náklady a nutností investic do infrastruktury. Na kalkulacích se podepsala také pandemie koronaviru. Lidé tak za vodu zaplatí o několik set korun ročně navíc. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na některé významné vodárenské společnosti a ceny pro rok 2021 v oblasti jejich působnosti. 

Cena vody zahrnuje vodné – tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody – a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj infrastruktury. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou.

Pokles spotřeby vody postihl Prahu nejvíce v ČR

V Praze vzrostla cena vody o 7,9 %. Obyvatelé hlavního města nově platí za tisíc litrů vody 92,36 korun bez DPH. „Nárůst ceny je způsoben především ohromným propadem fakturovaných objemů, na které se rozpočítávají regulované náklady. Ty vzrostou pouze o inflaci. Pokles spotřeby postihl hlavní město nejvíce z České republiky, neboť krize COVID-19 vyhnala z Prahy turisty, dojíždějící studenty i pracující a zásadně omezila veškeré ekonomické aktivity. Další vliv na nárůst ceny bude mít provoz úpravny vody v Podolí, která bude v roce 2021 po rekonstrukci opět připojena do sítě, aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka pitné vody při neodkladné rekonstrukci přivaděčů ze zdrojů pro Prahu,“ vysvětlil mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací, provozovatele pražské vodárenské infrastruktury, Tomáš Mrázek.

Investice do nutné obnovy infrastruktury dosáhnou v roce 2021 výše 2,4 miliardy korun. Objem bude navýšen, pokud vývoj fakturace vodného a stočného bude příznivější než v „covidovém“ roce 2020. Další 1,3 miliardy korun pak PVK vloží do oprav a údržby.

Brňané platí zhruba o šest korun více

Do tarifů je zahrnut vývoj spotřeby a cen základních vstupů, zejména tvorba zdrojů na obnovu, opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury. Za měsíc lidé při průměrné spotřebě zaplatí zhruba o šest korun víc. „Tisíc litrů vody vyjde na 85,20 koruny včetně daně. Cena za služby spojené s výrobou a dodávkou pitné vody včetně služeb spojených s následným odkanalizováním a vyčištěním činí zhruba devět haléřů za jeden litr. Při průměrné spotřebě 106,5 litru na osobu a den je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele asi 276 korun,“ přiblížila mluvčí vodáren Renata Hermanová. Tarify vodného a stočného v Brně podle ní zůstanou pod celostátním průměrem.

Rekordní investice SmVaK Ostrava 

Například vodné a stočné v oblasti působnosti SmVaK Ostrava nově činí 90,40 korun včetně 10 % DPH. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava letos investují do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury nejvíce prostředků ve své historii – 740 milionů korun, do oprav směřuje dalších 243 milionů korun.

„V kalkulaci vodného a stočného pro rok 2021 se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury, v personální oblasti nebo v provozní oblasti spočívající v rostoucích cenách materiálů. Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny,“ vysvětlil generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Ostrava má jednu z nejnižších cen vody ze všech krajských měst

Vodné a stočné je v Ostravě oproti loňskému roku od 1. ledna 2021 vyšší o 3,99 korun. Jeden kubík pro rok 2021 stojí 84,66 korun, ve srovnání s 80,67 korunami v letošním roce. Zvýšení ceny představuje pro průměrného spotřebitele v Ostravě navýšení o 11,17 korun měsíčně. Cenu vody ovlivňuje, mimo jiné, nárůst nákladů za nájemné infrastruktury, které platí společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) městu Ostrava. To z něj financuje opravy, obnovu, modernizaci a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Další faktory, které především ovlivňují cenu, jsou vyšší náklady na materiál, opravy, služby, mzdy zaměstnanců a vyšší cena vody nakoupené.

Navýšení o 4,56 procenta v Plzni

Vodné činí od 1. ledna 2021 55,08 korun za metr krychlový bez DPH, stočné 34,76 korun za metr krychlový bez DPH, celkem tedy 89,84 korun za metr krychlový bez DPH. Oproti roku 2020 se jedná o navýšení o 4,56 procenta. Dochází k němu zejména v souvislosti s dopadem koronavirové krize, kdy klesá množství spotřebované pitné vody i vypouštěné odpadní vody, přičemž fixní náklady zůstávají.

„Snížení spotřeby vody přímo souvisí s růstem jednotkových nákladů na výrobu a rozvod pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody v korunách za metr krychlový. Protože je značná část celkových nákladů fixní, tedy nájemné, mzdy, odpisy majetku, údržba, opravy, není jejich snížení úměrné snížení spotřeby,“ vysvětlil technický náměstek primátora a současně předseda představenstva Vodárny Plzeň Pavel Šindelář.

Zdražení i významné investice v Hradci Králové

Vodné a stočné ve stotisícovém Hradci Králové a okolí od 1. ledna 2021 vzrostla v průměru o 4,2 procenta na 101,38 koruny za metr krychlový dodané a odvedené vody. Důvodem zdražení je potřeba financí na obnovu a opravy vodárenských sítí. Řekl to technicko-provozní náměstek Vodovodů a kanalizací (VAK) Hradec Králové Pavel Loskot. Hradecké vodárny v okrese zásobují pitnou vodou přes 168 000 lidí.

Městy a obcemi vlastněný VAK Hradec Králové je majitelem vodárenských a kanalizačních sítí. Provoz sítí, včetně fakturací klientům, zajišťuje společnost Královéhradecká provozní (KHP) ze skupiny francouzské Veolie.

Provoz má KHP smluvně zajištěný od října 2005 na 30 let. Ceny vody schvaluje VAK Hradec Králové. Hlavním zdrojem příjmů  je nájemné z pronájmu vodárenského majetku a dividenda od Královéhradecké provozní, v níž VAK vlastní 34 procent akcií. Od roku 2006 VAK Hradec Králové do obnovy sítí investoval přes 3,1 miliardy korun.

SVS: Cena zůstává pod hranicí sociální únosnosti 

Vodné a stočné v Ústeckém a Libereckém kraji, kde působí Severočeská vodárenská společnost, se od 1. ledna 2021 zvýšilo o 5,9 %. V číslech to znamená, že dodání a odkanalizování 1 litru pitné vody stojí o 0,6 haléřů více, než kolik to bylo v roce 2020. „Navzdory všem výše uvedeným rostoucím vlivům se nám daří držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální únosnosti, to znamená pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. Ve srovnání s tímto ukazatelem reálná cena vody dokonce již několik let vlastně klesá,“ sdělil předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Dalším důležitým parametrem v ceně vody jsou podle SVS prostředky, které je třeba vynaložit, aby se zpomalilo stárnutí vodárenské infrastruktury a umožnila se její dostatečná obnova. Do rekonstrukcí vynaložila SVS v roce 2020 1,45 miliardy korun a dalších 334 milionů šlo na potřebné opravy. A obdobné finanční objemy na rekonstrukce a opravy jsou alokovány i na rok 2021.

Scroll to Top