SmVaK Ostrava: 225 milionů do vodárenství na Frýdecko-Místecku

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava informovaly o plánovaných investicích v dalším regionu své působnosti. Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta bude dokončena rekonstrukce největší úpravny vody v Beskydech v Nové Vsi u Frýdlantu za téměř 130 milionů a přivaděč Chlebovice – Staříč – Bělá za více než 145 milionů korun. Do páteřního výrobního a distribučního systému výroby pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – bude podle něj v roce 2021 na Frýdecko-Místecku alokováno téměř 70 milionů korun. V jednotlivých městech a obcích proinvestují vodohospodáři do vodovodů více než 45 milionů, do oblasti odvádění a čištění odpadních vod pak zhruba 110 milionů korun.

„Úpravně vody Nová Ves jsme v uplynulých letech věnovali opravdu velkou pozornost a nemalé prostředky. Kromě dokončení modernizace strojně-technologické zařízení provozu v roce 2021 tak, abychom reflektovali nejmodernější trendy v oboru, jsme zde v uplynulých letech za více než 50 milionů korun komplexně zrekonstruovali kalové hospodářství, nebo opravili fasády a další stavební prvky budov v areálu za více než 5 milionů korun. Úpravna je dobrým příkladem toho, že péči o náš majetek věnujeme velkou pozornost a investujeme do něj tak, abychom zajistili jeho odpovídající stav a technologickou úroveň pro budoucnost,“ řekl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

V obci Struží pak firma za více než čtyři miliony korun opraví vodojem, v druhé největší úpravně vody ve Vyšních Lhotách bude dále za téměř dva miliony rekonstruováno technologické zařízení pro dávkování oxidu chloričitého, sanována bude železobetonová konstrukce vodojemu Rohovec na Jablunkovsku za více než dva miliony korun a rekonstruováno bude také přemostění Ostravice na přivaděči Nová Ves – Čeladná – Červený Kámen.

Na řadě míst bude probíhat rekonstrukce vodojemů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod a související infrastruktury „V Třinci za čtyři miliony korun zrekonstruujeme vodovod v Bezručově ulici, za více než dva a půl milionu pak v ulicích Žižkova a Lipová. Ve Vratimově v Popinecké ulici si výměna vodovodního řadu vyžádá více než sedm milionů korun, ve stejném městě zmodernizujeme vodovody také v ulicích Křivá a U mateřské školy. Každá z akcí si vyžádá čtyři miliony korun. Ve Lhotce pod Ondřejníkem a Metylovicích za zhruba osm a půl milionu korun vybudujeme propoj vodovodního potrubí, čímž vyřešíme místní napjatou situaci ve zdrojové bilanci pro zásobování lokality. Vodovody se budou modernizovat například také ve Sviadnově nebo Těrlicku,“ sdělil ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Nejvýznamnější akcí v oblasti odvádění odpadních vod a jejich čištění bude zkapacitnění stoky na Hukvaldské ulici ve Frýdlantu nad Ostravicí, která si vyžádá celkem 33,5 milionu korun. Dalších 9 milionů bude potřeba na opravu kanalizace ve Vratimově v ulicích U Mateřské školy a Na Vyhlídce a stejné náklady si vyžádá také modernizace stok v třineckých ulicích Žižkova a Lipová.

V roce 2021 firma investuje do vodárenské infrastruktury 740 milionů korun. Jde o nejvyšší částku v historii, meziroční nárůst přesahuje 55 milionů korun. Více než 310 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Dalších 243 milionů bude směřovat do oprav. Celkem tedy do infrastruktury poputuje téměř miliardy korun.

Scroll to Top