K soutoku Odry a Olše na česko-polské hranici

blank

O putování po proudu Odry u Bohumína Přírodní památkou meandry Odry jsme v minulosti psali například zde. Zatímco tehdy jsme výlet zakončili u čistírny odpadních vod za Velkým Kališovým jezerem za bohumínskou městskou částí Šunychl, tentokrát jsme se vydali ještě dál po proudu řeky. Ta kopíruje hranici s Polskem až k místu, kde se do Odry vlévá řeka Olše (v regionu označovaná jako Olza).

Kousek od zmiňované čistírny nás naučná stezka dovede k zajímavému místu a přístřešku u Odry s názvem Přístav. Socialistická snaha o využití dopravního potenciálu řeky skončila v polovině 70. let minulého století neslavně. V roce 1975 vypluly z přístavu čtyři lodě, následující rok tři. Při jarní plavbě v roce 1976 vezla loď náklad odpovídající dvěma nákladním autům, přesto musela být kvůli nízkému stavu upouštěna voda z přehrad, aby mohl náklad putovat dále. Další pokusy už se kvůli hydrologickým podmínkám nekonaly. Možná by si z tohoto pokusu mohli vzít současní plánovači a budovatelé ponaučení a nesnažit se ohýbat přírodní zákony za cenu neodpovídajících devastujících důsledků pro přírodu a krajinu.

Dojdeme do bohumínské části Kopytov. Poklidná osada je z obou stran uzavřena do klínu dvěma vodními toky. Odru budeme mít po levé ruce, Olši po pravé. Od Bohumína podél Odry i od Karviné podél Olše vedou prakticky až k soutoku cyklostezky. Odra je při období častějších dešťů nebo tání sněhu před hranicí a před tím, než přijme vody Olše, již poměrně mohutným a živě proudícím tokem. Ostatně sejdete-li po deštivějším období ze značené stezky a budete se snažit pokračovat přímo podél toku, na řadě míst uvidíte a pocítíte, jak se voda během těchto období vylévá z koryta, zaplavuje přilehlé plochy, odnáší s sebou to, co jí stojí v cestě, a přenáší to na jiná místa níže po proudu.

U posledního meandru před soutokem bylo vybudováno v zajímavém místě další zastavení naučné stezky s názvem Na Vyhlídce. Zregulovaná Olše má od Kopytova k soutoku spíše charakter vodního kanálu, nicméně i po jejím proudu vytváří především skupiny stromů na březích zajímavá zákoutí.
Klín, kde se oba toky spojují, je bezpochyby působivým místem. Nenechejte se proto od jeho návštěvy odradit tím, že turistické značení končí pár desítek metrů od něj.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top