Vánoční Zpravodaj MŽP

blank

Vánoce patří na prvním místě dětem a jinak tomu není ve vánočním Zpravodaji, zdůraznilo ministerstvo, podle kterého byl rok 2020 pro všechny velice náročný. Poslední číslo letošního Zpravodaje proto věnuje ekologické výchově, vzdělávání a osvětě, které jsou neodmyslitelnou součástí práce MŽP.

„Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je významnou součástí práce našeho rezortu, pro léta 2016-2025 mají v nich prioritu témata jako příroda, místo-sídlo-krajina, udržitelná spotřeba a klima v souvislostech. Podporujeme rozvoj znalostí, dovedností a myšlení pro environmentálně odpovědné jednání lidí, ať už jsme dětmi, každodenními spotřebiteli, svátečními turisty, vlastníky pozemků, zemědělci, lesníky, majiteli továren, to je jedno. Vyspělá společnost umí zacházet s přírodou a přírodními zdroji se znalostí a citem, patří to k její kultuře a zvyšuje to její šance na příznivou budoucnost,” vysvětlil ministr Richard Brabec.

 

 

Scroll to Top