Jak nahradit pitnou vodu za recyklovanou?

blank

Využití vyčištěných municipálních odpadních vod bude důležitým příspěvkem pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Společný projekt Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) a Pražských vodovodů a kanalizací, řeší zajištění podmínek pro recyklaci vyčištěných odpadních vod tak, aby jimi města mohla nahradit pitnou vodu.

„Cílem projektu, který proběhl v uplynulých třech letech, bylo zejména docílit takové míry vyčištění odpadních vod, aby bylo možné jejich využití ve městech a obcích k takovým účelům, pro které je dnes používána drahá pitná voda,“ upozornil Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR). 

Jedná se například o vodu pro zemědělské a jiné závlahy, pro zalévání trávníků sportovních areálů a městské zeleně nebo o vodu pro udržování čistoty měst a obcí. „Levnější užitková voda bude nejen ekonomickým přínosem, ale přinese také šetření přírodních zdrojů surové podzemní a povrchové vody používané pro výrobu vody pitné,“ dodal předseda TA ČR. Tento projekt podpořila TA ČR z programu EPSILON částkou bezmála pět miliónů korun.

Více informací zde.

Scroll to Top