Připomínáme: Na vodní stavby úvěry od EIB

blank

Výstavba či rekonstrukce vodovodní sítě, stavby zadržující vodu v krajině nebo také nová opatření proti povodním by mohly být financovány s přispěním Evropské investiční banky (EIB). 

Vláda schválila návrh ministerstva zemědělství, který se týká financování staveb v oblasti vodního hospodářství. Jedná se o možnost využití úvěrů EIB, které by mohly dosáhnout až osmi miliard korun. „Vzhledem k rychle postupujícím klimatickým změnám se sektor vodního hospodářství dostává do značné nerovnováhy mezi penězi, které má k dispozici na jednotlivé dotační programy, a poptávkou žadatelů. Ta je zvýrazněna opakujícím se suchem z posledních let. Úvěry od EIB chceme využít ke spolufinancování výdajů státního rozpočtu na realizaci vodohospodářských programů v letech 2020 až 2025,” řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podle informací ministerstva by peníze pokryly část nákladů například při výstavbě vodovodů a kanalizací a navazujících čistíren odpadních vod, při výstavbě či opravách malých rybníků v obecním vlastnictví nebo při budování protipovodňových opatření. S programem se pojí podmínka, aby byly tyto půjčky výhodnější než jiné možnosti financování. Banka si na kapitálových trzích půjčuje peníze, které pak za výhodných podmínek poskytuje ve formě úvěrů na projekty, kterými EU realizuje své cíle. Asi 90 % úvěrů EIB poskytuje zemím EU. Žádné z těchto prostředků nepochází z rozpočtu EU.

Scroll to Top