PMO k návrhu záplavového území a aktivních zón Semíče

blank

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je podle Povodí Moravy nezbytné znát rozsah potenciálně ohroženého území, tedy rozsah záplavového území, včetně aktivních zón záplavového území.

Dle „Strategie ochrany před povodněmi v České republice“, schválené vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna se tak počítá, jako se základním a neopominutelným opatřením v ochraně před povodněmi, s omezováním ekonomické aktivity v záplavových území namísto snahy chránit tato území před povodněmi za každou cenu.

Dále Povodí Moravy uvedlo, že základním krokem pro tento postup je vymezení aktivní zóny záplavového území s rozdílným způsobem možného využití, a to zejména s ohledem na ochranu majetku, zdraví a života občanů. Brněnský tvar hydroinformatiky a geodetických informací z Povodí Moravy proto zpracoval v roce 2020 záplavové území včetně návrhu aktivních zón na toku Semíč km 0,000-17,585 včetně přítoků včetně přítoků Míchovský, Sudický, Loučník, Pamětický, Osaka a jejich přítoků.

Více zde.

Scroll to Top