Pšenička: Za deset let jsme proinvestovali 5,72 miliardy

blank

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují v příštím roce do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod rekordní částku v historii své působnosti. Celkem se bude jednat téměř o miliardu korun. Alokovaná částka pro příští rok je ještě o 100 milionů vyšší než pro rok 2020.

Jak uvedl mluvčí Marek Síbrt, více než 310 milionů korun zamíří do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod a více než 275 milionů do vodovodních sítí. Dalších 140 milionů si pak vyžádá páteřní výrobní a distribuční systém pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravský oblastní vodovod. Celkem bude investováno 740 milionů korun. Dalších 243 milionů v příštím roce zamíří do oprav.

„Náš plán počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury. Za posledních deset let jsme investovali 5,72 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav. Celkem tedy do infrastruktury v roce 2021 poputuje 983 milionů korun. V dlouhodobějším výhledu počítáme s kontinuálním nárůstem investic až na více než jednu miliardu korun v roce 2025. Když se podíváme na vývoj v čase, v roce 2021 investujeme o 227 milionů korun více, než tomu bylo před deseti lety. I toto srovnání ukazuje, že naše společnost přistupuje k péči o vodárenskou infrastrukturu s plnou odpovědností a vážností, aby zajistila požadované služby ve vysoké kvalitě pro všechny své odběratele,“ sdělil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Scroll to Top