Ekolist: Český ramsarský výbor nesouhlasí s přípravou kanálu

blank

ČRV nesouhlasí s usnesením vlády, která schválila přípravy první části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Záměr splavnění řeky Odry od Ostravy po stání hranici s Polskem považuje ve všech možných variantách za škodlivý životnímu prostředí. Podle portálu ekolist.cz to předseda ČRV Mojmír Vlašín uvedl ve stanovisku, které má ČTK k dispozici.

Záměr podle něj přímo ohrožuje chráněná území – hraniční meandry Odry a ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší. „Na základě veřejného slyšení v Senátu je ČRV přesvědčen, že vláda jednala na základě neúplných a částečně zmanipulovaných údajů o ekonomické a ekologické výhodnosti projektu,” uvedl Vlašín.

Kanál důrazně odmítl také primátor Ostravy Tomáš Macura. Důvodů je podle něj pro negativní stanovisko města k záměru výstavby koridoru Ostrava–Kozle celá řada: od ekonomických, dopravních či urbanistických. Zcela jim však podle Macury dominuje oprávněná obava o nevratné a fatální poškození životního prostředí, které by masivní stavba způsobila.

„Vodní koridor by způsobil ztrátu z přírodovědného hlediska mimořádně cenných území, zanikly by celé biotopy, ohrožen je i strategický podzemní zdroj pitné vody v lokalitě Ostrava-Nová Ves. S těmito námitkami se vládou schválená studie proveditelnosti nevypořádala, což je v ní ostatně výslovně uvedeno,“ zdůraznil v rozhovoru pro Právo Macura.

Český ramsarský výbor je poradním orgánem ministerstva životního prostředí ve věci ochrany mokřadů podle Úmluvy o mokřadech a je složen ze zástupců ministerstva životního prostředí, pracovníků státní ochrany přírody, pracovníků vědeckých a výzkumných pracovišť a zástupců nevládních organizací. Takzvaná Ramsarská úmluva je první mezinárodní úmluvou zaměřenou na ochranu a rozumné využívání přírodních zdrojů a jednou z mála úmluv chránících určitý typ biotopů.

Scroll to Top