Demolice čerpací stanice ve Fulneku-Stachovicích

blank

Demolice komplexu budov a ekologická likvidace materiálu s důrazem na možnost jeho dalšího využití jsou podle mluvčího SmVaK Ostrava Marka Síbrta příspěvkem pro zkvalitnění vizuální podoby lokality a životní prostředí. Stanice s vodojemem a přilehlými budovami byly uvedeny do provozu v roce 1985 a svému účelu přestaly sloužit v roce 2005, kdy bylo zásobování obce pitnou vodou přepojeno na páteřní výrobní a distribuční systém pro dodávky pitné vody v moravskoslezském regionu – Ostravský oblastní vodovod.

Jak uvedl Marek Síbrt, na podzim letošního roku přistoupily SmVaK Ostrava k demolici členitého a rozlehlého komplexu nepotřebných budov a uvedení území do stavu, které bude odpovídajícím způsobem zapadat do venkovského charakteru krajiny. „Čerpací stanice ve Stachovicích je rozlehlým objektem se složitým půdorysem na ploše 430 metrů čtverečních, který byl provozně i konstrukčně rozdělen do několika částí, jako jsou například strojovna, armaturní komora, akumulace, septik nebo technické a sociální zázemí pro obsluhu. V místě byl v minulosti vybudován také služební dům pro provozní zaměstnance nebo garáž. Ačkoliv jsme se v uplynulých letech pokoušeli opakovaně nabízet budovy pro další využití podnikatelskému sektoru, naše snaha nebyla úspěšná. Především kvůli nevhodným technickým parametrům, jako jsou obtížný dojezd k lokalitě, nákladnost stavebních úprav nebo dobudování některých typů sítí,“ vysvětlil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

blank

Důraz na životní prostředí

Firma proto s ohledem na životní prostředí a estetiku okolního prostředí rozhodla budovy zdemolovovat a místo uvést do odpovídajícího stavu. „Ostatně to, že naše společnost přistupuje ke vzhledu krajiny odpovědně a umí po sobě uklidit, můžeme doložit na řadě příkladů. Například před dvěma lety jsme odstranili bývalou úpravnu vody v Bohumíně u Kališova jezera a změnili vzhled rekreačně vyhledávané lokality k nepoznání,“ řekl dále Pšenička. Demolice, která byla zahájena v polovině listopadu, skončí do konce roku. Na akci spolupracuje spolek Trianon. Díky němu bylo elektrozařízení odvezeno do chráněné dílny této organizace, kde bude v maximální možné míře recyklováno.

blank

Prohloubení spolupráce s Trianonem

„Ekologicky se tak zlikvidovalo, případně zrecyklovalo pro další použití jedenáct polí rozvaděčů nízkého napětí a souvisejícího vybavení s celkovou hmotností téměř jeden a půl tuny. Spolupráce s SmVaK Ostrava, kterou jsme odstartovali v uplynulých letech v průběhu modernizace strojně-technologického zařízení největší úpravny pitné vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, tak úspěšně pokračuje dál. Jen díky konstruktivní spolupráci s průmyslovými firmami v regionu se může naše organizace dál rozvíjet a pomáhat těm, kteří to z mnoha důvodů potřebují. Všichni víme, jak je pracovní uplatnění pro lidi s různými typy omezení na pracovním trhu obtížná. V regionu, kde naše organizace působí, to platí dvojnásob. Také proto si spolupráce s vodárenskou společností velice vážíme,“ sdělil předseda spolku Trianon Viliam Šuňal.

Scroll to Top