Nová retenční nádrž v Jablonci

blank

Součástí stavby II. etapy dešťové kanalizace v centru Jablonce je také nová retenční nádrž. Náklady na její realizaci se odhadují na 19,5 milionu korun. Jablonec také podá žádost o dotaci do výzvy ministerstva životního prostředí. V případě, že by město uspělo, se může těšit na dotaci až ve výši 85 % ze způsobilých výdajů.

„Cílem projektu Dešťová kanalizace Jablonec n. N. CENTRUM – II. etapa, je odklonit srážkové vody z jednotné kanalizační sítě, část z nich dočasně zadržet v retenční nádrži a následně bezpečně odvést do řeky Lužické Nisy,” vysvětlil náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. Podle něj nádrž doplňuje sedimentační prostor pro předčištění vod a další, ve kterém se bude akumulovat voda pro zpětné využití.

„V současné době jsou srážkové vody z této oblasti svedené do jednotné kanalizační sítě, a tím dochází k častému přeplnění kanalizace a k záplavám v okolí Anenského náměstí poblíž Lužické Nisy. Proto je také nepřiměřeně zatěžována čistírna odpadních vod,” doplnil Roubíček.

Scroll to Top