MŽP ČR k informačnímu embargu u havárie na řece Bečvě

blank

Vyšetřovatel vyzval ministerstvo životního prostředí i Českou inspekci životního prostředí, aby nezveřejňovaly nové informace k trestnímu řízení či informace, které by mohly mít vztah k trestnímu řízení nebo vedly k zahájení trestního řízení, uvedlo ministerstvo životního prostředí.

To se samozřejmě týká právě kroků Inspekce, popřípadě jiných orgánů, které operovaly na místě havárie a díky šetření došly k určitým zjištěním, jež následně vedly k zahájení trestního řízení ve věci havárie na Bečvě, a to jsme si opakovaně s Policií ČR i potvrdili, sdělilo dále ministerstvo. Ministr, MŽP ČR i ČIŽP jsou ve svých vyjádřeních směrem k médiím konstantní a poskytují průběžně informace, které poskytnout mohou. Řídí se přitom příslušnými paragrafy trestního řádu.

Scroll to Top