Zdražení vody v Brně

blank

Brňané se musí připravit na zvýšení cen za vodu. Za kubík vody zaplatí 85 korun. Vodné zdraží o 6,7 procenta, stočné o 4,5 procenta. Podle vodohospodářů je do tarifů zahrnut vývoj spotřeby a cen základních vstupů, zejména tvorba zdrojů na obnovu, opravy a údržbu infrastruktury. Renata Hermanová za Brněnské vodárny a kanalizace ČTK uvedla, že odběratelé měsíčně zaplatí zhruba o šest korun více.

„Tarify vstoupí v platnost od 1. ledna. Lidé zaplatí za 1000 litrů vody 85,2 koruny včetně daně. Cena za služby spojené s výrobou a dodávkou pitné vody včetně služeb spojených s následným odkanalizováním a vyčištěním vyprodukované vody odpadní činí zhruba devět haléřů za jeden litr. Při spotřebě 106,5 litru na osobu a den je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele zhruba 276 korun. Při cenové úrovni roku 2020 je to navýšení o šest korun za měsíc,” vypočítala Hermanová.

SOVAK ČR zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se rovněž stará ministerstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jednotlivé místně příslušné finanční ředitelství i Specializovaný finanční úřad. Paralelně také probíhá kontrola správnosti a shody s kalkulací s požadavky vyhlášky ze strany ministerstva zemědělství, které dále porovnává údaje proti souboru vybraných údajů provozní a majetkové evidence. Toto ministerstvo zpracovává a publikuje v souhrnné zprávě na svých stránkách ročně detailní porovnání kalkulací cen pro vodné a stočné v České republice.

Brněnské vodárny a kanalizace proinvestují více než čtvrt miliardy

Firma letos investuje zejména do optimalizace provozu, obnovy a rozvoje Čistírny odpadních vod Brno-Modřice. Další prostředky směřují do obnovy a oprav infrastruktury. Celkově je alokováno kolem 300 milionů korun. Vodárny rovněž potřebují zvyšovat objem prostředků k investicím do infrastruktury.

„Díky vynakládaným prostředkům do oprav, údržby a obnovy infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu počtu havárií. Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru ztrát vody v síti,” řekla dříve Hermanová.

Scroll to Top