650 milionů na vědecké projekty

blank

Ministerstvo zemědělství vybralo vědecké projekty, na které v příštích pěti letech vyčlení 650 milionů korun. Jedná se o čtvrtou veřejnou soutěž Programu aplikovaného výzkumu na období 2017-2025 (Země) a zahrnuje oblast zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Programová komise ministerstva zemědělství posoudila vědecké projekty, které podpoří v roce 2021. Vybírat musela z 246 projektů, z nichž 50 doporučila k financování s výší dotace 155 milionů korun pro rok 2021 a s celkovými náklady ve výši 650 milionů korun.

„V Programu Země se výzkumníci zabývají programy, jejichž cílem je zlepšit pozici českého zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství. Projekty jsou zaměřeny například na dosažení přiměřené potravinové a surovinové soběstačnosti udržitelnými zemědělskými postupy, na lesnickou produkci v době změny klimatu, optimální opatření proti větrné erozi, ekologickou ochranu konzumních brambor nebo na zajištění zdravé výživy populace,“ uvedlo ministerstvo. Dotace půjdou rovněž na podporu včelí imunity na bázi probiotik, vývoj metod šlechtění ovoce, prevenci chorob hospodářských zvířat, měření emisí skleníkových plynů nebo řešení problematiky využití čistírenských kalů v zemědělství.

Scroll to Top