Vodohospodářská stavba roku 2020

blank

Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR soutěž Vodohospodářská stavba roku 2020. 

Stavby nebo jejich ucelené části budou hodnoceny v kategoriích:

  1. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod

  2. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách

V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle investičních nákladů do 50 milionů a nad 50 milionů, a to v každé této podkategorii maximálně dvě stavby.

Více zde.

Scroll to Top