Webkonference: Čistírenský unikát v Praze

blank

Ředitel strategických investic v Pražské vodohospodářské společnosti Jiří Rosický vystoupil v části webkonference Provoz vodovodů a kanalizací s přednáškou týkající se historie, současnosti i budoucnosti čistírenství na území hlavního města Prahy. Jako světový unikát zmínil skutečnost, že v Praze se v lokalitě Trojského údolí u Vltavy setkávají tři generace čistíren odpadních vod na jednom místě.
Čistírna odpadních vod v Bubenči byla uvedena do provozu již v roce 1906, stávající vodní linka na Císařském ostrově v roce 1967, přičemž v roce 2023 se plánuje zahájení její modernizace a v roce 2025 uvedení do zkušebního provozu. Výstavba nové vodní linky byla zahájena v roce 2015, přičemž od roku 2004 probíhaly přípravy na tento nejvýznamnější projekt českého vodárenství uplynulých let. Uvedena do zkušebního provozu byla v roce 2018.
Kalové hospodářství bylo na Císařském ostrově uvedeno do provozu v roce 1967, průběžně bylo modernizováno a od roku 2025 do roku 2030 se předpokládá jeho zásadní modernizace.
Z hlediska kapacity stávající a nové vodní linky čistírenského provozu lze konstatovat, že odpadní vody čistí v poměru 50:50, což představuje 0,8:0,8 milionu obyvatel. Mechanická část obou čistíren dohromady dokáže vyčistit více než 11 metrů krychlových za sekundu, biologická část více než 8 metrů kubických. Rozdíl je připraven pro dešťové situace.

 

Scroll to Top