Omezení úředních hodin ČIŽP

blank

Kromě řady vodohospodářských společností přistupuje k omezujícím opatřením také Česká inspekce životního prostředí. V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření proto dochází s účinností od 12. října k omezení rozsahu úředních hodin České inspekce životního prostředí (ČIŽP) na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin (ředitelství a oblastní inspektoráty).

Omezení rozsahu úředních hodin ČIŽP se neuplatní v případě, kdy byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště ČIŽP. Současně tímto inspekce žádá veřejnost, aby pro nezbytnou komunikaci upřednostňovala písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné.

Scroll to Top