Modernizace nádrže Koryčany

blank

Cílem prací Povodí Moravy bylo zvýšit průtočnou kapacitu bezpečnostního přelivu, skluzu, a vývaru vodního díla na převedení tisícileté povodňové vlny. Odběr vody pro úpravu na vodu pitnou probíhal podle vodohospodářů v plné míře i v průběhu prací. Akce trvala tři roky. Náklady dosáhly 108 milionů korun.

„Korunu hráze jsme zvýšili o 15 centimetrů a skluz jsme rozšířili z původních tří metrů v návaznosti na spadiště až na devět metrů. Stejně tak jsme rozšířili, prodloužili a prohloubili vývar. Přehrada nyní zvládne bezpečně převést tisíciletou povodeň a odpovídá moderním požadavkům na zabezpečení vodních děl. Výrazně jsme tímto snížili povodňové ohrožení oblastí pod nádrží,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Během rekonstrukce došlo také k vybudování další spodní výpusti, díky čemuž přehrada získala druhou samostatně použitelnou spodní výpusť. V průběhu rekonstrukce hráze došlo také k odtěžení sedimentů z konce vzdutí nádrže. „Plocha o rozloze asi 6,5 hektarů byla zaplněna sedimenty, které zmenšovaly objem zátopy. Odtěžení sedimentů navýšilo zásobní prostor a vedlo ke zlepšení kvality vody v přehradě, která je využívána pro úpravu na vodu pitnou,“ řekl dále Gargulák.

Koryčany byly uvedeny do provozu v roce 1963, nádrž je určena k akumulaci vody pro vodárenský odběr do skupinového vodovodu Kyjov, trvalému zajištění minimálního průtoku, snížení povodňových průtoků a výrobu elektrické energie v malé vodní elektrárně.

Scroll to Top