Kvalita pramenité vody v Přílukách se zhoršuje

blank

Podle posledních laboratorních výsledků obsahuje voda zvýšené hodnoty železa, což serveru zlin.cz oznámil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer. Odbor životního prostředí a zemědělství zlínské radnice se dlouhodobě zaměřuje na kvalitu vody v několika pramenech ve městě, mezi které patří také pramen podzemní vody v Přílukách u točny MHD.

Sever zlin.cz uvedl, že je zde základní chemický a mikrobiologický rozbor prováděn 4x ročně a výsledky ve sledovaných ukazatelích vždy splňovaly požadavky na pitnou vodu. Poprvé byly zaznamenány zvýšené hodnoty železa mírně nad stanovený limit v roce 2019, nepříznivý trend pokračuje také letos. V současnosti hodnoty železa ovlivňují barvu, chuť i pach vody.

Podle posledního rozboru stojí za zvýšeným obsahem železa ve vodě koroze potrubí. Jedná se o horizontální odvodňovací vrt ze šedesátých let 20. století, který byl tehdy proveden v souvislosti se sanací sesuvu, ke kterému došlo ve svahu nad současným pramenem.

„Stále platí pravidlo, které opakovaně zdůrazňujeme, to znamená, že vodu z přírodních zdrojů lze využívat k pitným účelům pouze na vlastní zodpovědnost. Informace o výsledcích rozborů je vyvěšena přímo v altánu u pramene a na stránkách města. Odbor životního prostředí a zemědělství prověřuje možnosti kamerového průzkumu stavu potrubí a možnosti jeho případné sanace,“ doplnila vedoucí oddělení vodního hospodářství Martina Vašátková.

Scroll to Top