Nové osvětové centrum Hydropolis Praha

blank

Areál v okolí Vinohradské vodárenské v Praze věže ožije. Vznikne v něm unikátní osvětové centrum za 200 milionů korun. Na projektu spolupracují Hlavní město Praha, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské vodovody a kanalizace a společnost Veolia. Stavět se začne v roce 2022, hotovo má být o dva roky později.

„Projekt umožní představit školám, školkám i široké veřejnosti hospodaření s vodou moderní formou. Jeho realizací významně přispějeme k pochopení souvislostí s cíli schválené strategie adaptace na klimatickou změnu,“ uvedl Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti. Proběhne také rekonstrukce historické vodárenské věže a budovy v Korunní ulici. „Rekonstrukci věže a ostatních objektů jsme plánovali již několik let díky jejich havarijnímu stavu. Jsem rád, že díky iniciativě PVK a skupiny Veolia se nám nakonec podaří projekt rozšířit o unikátní expozice, které umožní z objektu vytvořit vodárenské osvětové centrum,“ sdělil předseda představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Pavel Válek.

Investice do opravy budov zajistí PVS, investice do vybudování moderní expozice vodárenství hradí PVK v součinnosti se svým akcionářem, společností Veolia. „Společnost Veolia se v rámci společenské odpovědnosti podílí na podobných akcích po celém světě. Pro naši skupinu je to symbol hledání nové cesty spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, který zohledňuje zájmy obou partnerů,“ doplnil Martin Bernard, člen představenstva a ředitel divize Voda skupiny VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA. Akce dále zahrnuje nové přednáškové místnosti se zázemím s kapacitou přes 220 míst či novou výstavní plochu pro výměnné expozice v historické vodárenské věži s mimořádnou vyhlídkou na Prahu.

Scroll to Top