Modernizace Libeňského mostu, výběrové řízení metodou Design & Build

blank

Jak jsme již informovali, pražští radní projednali výsledky diagnostických zkoušek a schválili vypsání veřejné zakázky rekonstrukce Libeňského mostu. Výsledky statických a dynamických zatěžovacích zkoušek podle nich ukázaly, že je most rekonstruovatelný, a v jakém rozsahu by se mohla rekonstrukce uskutečnit. Výběrové řízení se uskuteční metodou Design & Build. Co to znamená?

K takovému postupu se přistupuje u složitých zakázek. K soutěži se už pro firmy uskutečnily tržní konzultace, aby se předešlo průtahům. Přesná cena zakázky bude podle Prahy známa po vysoutěžení, projektant cenu rekonstrukce samotného soumostí odhaduje na necelé dvě miliardy korun. První stavební práce by měly začít v polovině roku 2022 a zmodernizovaný most by mohl být uveden do provozu na konci roku 2025.

„Po roce a půl příprav a spolupráce s celou řadou odborníků jsme připravili návrh citlivé rekonstrukce Libeňského mostu. Do konce října vyhlásíme veřejnou zakázku na rekonstrukci celého přibližně dvanáct set metrů dlouhého soumostí metodou Design & Build. Výhodou tohoto postupu pro zadavatele je skutečnost, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace a celkovou kvalitu provedení díla zcela či částečně nese zhotovitel. Ten má díky metodě Design & Build  oproti běžné praxi větší prostor pro uplatnění inovativních postupů a širší pole působnosti pro dosažení nejlepšího řešení požadavků citlivé rekonstrukce. Tento postup nám umožnily výsledky sofistikovaných diagnostik uskutečněných v posledním roce, které potvrdily způsobilost všech obloukových kleneb mostu pro jejich následnou rekonstrukci,“ vysvětlil Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací Hlavního města Prahy.

Scroll to Top