Modernizace infrastruktury v Litoměřicích

blank

Zvýšenou opatrnost by měli řidiči věnovat provozu v Litoměřicích. Konkrétně se jedná o Mrázovu a Dvořákovu ulici. Severočeská vodárenská společnost zde opravuje vodárenskou infrastrukturu.

„Podle smlouvy o dílo mají být obě stavby dokončeny nejpozději 31. března 2021. Aktuální harmonogram prací však počítá s tím, že bude hotovo ještě letos,“ sdělil Jiří Hladík ze Severočeské vodárenské společnosti (SVS). V ulici Mrázova se bezvýkopovou technologií opravuje kanalizace z roku 1932. Nedojde k narušení nedávno opraveného povrchu silnice. V Dvořákově ulici prochází opravou nejen netěsná kanalizace z roku 1913, ale také dožilý vodovodní řad z roku 1935. Dojít zde muselo k uzavření celé ulice.

Společnost letos investuje do obnovy a výstavby majetku 1,36 miliardy korun. Vodohospodáři na severu Čech opraví nebo nově postaví 60 kilometrů vodovodního a 22 kilometrů kanalizačního potrubí. Rekonstrukce se dočká řada vodojemů a čistíren odpadních vod.

„V letošním roce se SVS zaměří na vodovody a kanalizace. Jen na opravy a další výstavbu vodovodních řadů je určeno 322 milionů korun, na kanalizace připadne dalších 522 milionů. Samostatnou kapitolou je odstranění kanalizačních výustí. Mezi největší patří odstranění kanalizačních výustí v obci Vrskmaň, které přijde na 20 milionů korun. Dohromady bude odstraněno 22 výustí, což si vyžádá vybudování, rekonstrukci nebo přepojení 10 880 metrů kanalizace,“ uvedli dříve vodohospodáři.

Scroll to Top