Brabec: Dlouhodobým cílem je přístup ke kvalitní pitné vodě

blank

V letošním roce jsme na podporu výstavby vodovodů, úpraven vody a přivaděčů mezi obce rozdělili miliardu korun. Nyní dáme šanci třem stovkám obcí, kterým zafinancujeme kompletní dokumentaci nezbytnou pro zahájení těchto finančně a časově náročných projektů, říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

MŽP obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody. O prostředky na realizaci si obce požádají v novém Operačním programu Životní prostředí, vysvětluje ministr.

Dodává, že takto připravené projekty umožní rychle rozjet čerpání evropských peněz z nového programového období. Dotace na pořízení projektové přípravy na vybudování vodovodu, úpravny vody, přivaděčů, včetně související výstavby kanalizace pokryje až 90 % výdajů. Vyšplhat se může až na 5 milionů korun.

Scroll to Top