Lepší ochrana pitné vody pro Brno

blank

Zhruba dvě třetiny vody, kterou Brňané pijí, je z Březové nad Svitavou. Podzemní zdroj pro ně má být v budoucnu ještě lépe chráněný. Do projektu se zapojily Brněnské vodárny a kanalizace. Informoval o tom Brněnský deník.

„Chystáme kontrolu přítomnosti mikroplastů a dalších látek v pitné vodě. Chceme také omezit přítomnost pesticidů,“ uvedl místopředseda představenstva Jan Zámečník. Deník dále uvedl, že podle hydrogeologa Josefa Vojtěcha Datla je u podzemních zdrojů specifické, že pesticidy tam vydrží, na rozdíl od povrchových, déle. „Pokud se tyto látky dlouhodobě budou uvolňovat do vody, bude znečištěná na desetiletí,“ sdělil Datel. Program bude trvat pět let, zapojila se také Mendelova univerzita.

Světová zdravotnická organizace v roce 2019 uvedla, že množství mikroskopických částic plastu, které se v současné chvíli vyskytuje v pitné vodě, zatím nepředstavuje pro konzumenty vážnější zdravotní riziko. Podle organizace je ale nutné sledovat, jak se bude obsah plastů v pitné vodě vyvíjet do budoucna.

WHO zdůraznila, že plastové částice větší než 150 mikrometrů člověk v zásadě nevstřebává. Naopak se organizace domnívá, že vstřebávání velice malých částic mikroplastu, především nanočástic, bude zřejmě výraznější, ačkoliv je v této oblasti k dispozici malé množství relevantních dat. WHO varuje před možným nebezpečím v budoucnosti. Pokud bude totiž podle ní plastů ve vodě přibývat stávajícím tempem, v horizontu jednoho století by mohly představovat všeobecné ohrožení vodních ekosystémů.

Organizace rovněž připomíná zcela klíčovou roli čištění užitkové vody, díky čemuž je možné z vody dostat až 90 procent mikroplastů. Například tuzemský Státní zdravotní ústav neuvažuje o tom, že by mikroplasty zařadil mezi ukazatele kvality pitné vody. Podle jeho vyjádření neexistují vážné indicie, že by tyto částice představovaly pro člověka zdravotní riziko.

Scroll to Top