Česká rada pro šetrné budovy: Šedá voda sníží spotřebu až o čtvrtinu

blank

Systémy na recyklaci šedé vody využívá ve svých projektech zatím jen minimum developerů. Zájem pomalu roste, hlavním problémem je, že české právní prostředí zatím neumí s tématem šedé, či užitkové vody pracovat a projednat takové projekty s úřady je složité, uvedla Rada.

Systém šedé vody se podle ní nevyplatí jen díky úspoře vody, má také reálnou finanční návratnost. Úprava takto jímané vody je sice náročnější než u dešťovky, kromě sedimentace a filtrace je nutná i další membránová filtrace a hygienické zabezpečení vody, přesto se investice vrátí do 15 let, sdělila dále Rada.

„Na modelovém příkladu systému, který Koncept Ekotech počítal v projektu s 85 uživateli, se podařilo uspořit ročně 930 kubíků vody a tím 84 tisíc korun nákladů. Návratnost společnost spočítala na 12,5 roku. A to jen z úspory samotné vody. Systém šedé vody je vhodné doplnit také rekuperací tepla z této odpadní vody, který v modelovém příkladu malého rodinného domu pro tři osoby dokáže ušetřit za rok 1200 MWh energie v ceně 6000 korun a vrátí se tak za dva až čtyři roky,“ doplnila Česká rada pro šetrné budovy.

Rada sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Jejich pojítkem jsou kvalitní budovy a stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém životním cyklu.

Foto: www.nejbusiness.cz

Scroll to Top