Kotouč: Využití recyklované vody k hašení požárů – budoucnost, nebo utopie?

blank

Z hlediska disponibilní kapacity mohou být recyklované vody nezanedbatelný zdroj požární vody, který je trvale dostupný. Co se týká kvality, i když jednotky čerpají pitnou vodu z vodovodních řadů, nehasí vodou pitnou, ale užitkovou, píše v textu, který publikoval portál tzb-info.cz, David Kotouč z VŠB-TU Ostrava.

Disponibilní kapacita vodních zdrojů České republiky patří k nejmenším v zemích Evropské unie. Příčinou je geografická poloha země. Země nemá k dispozici dostatečnou kapacitu zdrojů. Pro řadu zemí je dnes běžnou praxí používání recyklované vody.

Světovým přeborníkem v této oblasti je Izrael, významný posun nastal i v EU schválením návrhu nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Společná evropská pravidla mají za cíl především sjednotit postupy v procesu čištění odpadních vod, píše dále Kotouč.

Kompletní text zde.

Scroll to Top