Mezinárodní den boje proti suchu a rozšiřování pouští

blank

Před 25 lety, 17. června 1995, jej zavedla Organizace spojených národů s cílem upozornit svět na rostoucí problém sucha a degradace půdy v ohrožených oblastech. Úmluva OSN o boji proti desertifikaci byla sjednána v roce 1994 především pro řešení nepříznivého stavu v afrických zemích. Dnes je celosvětovou mezinárodní smlouvou v oblasti ochrany životního prostředí, uvedlo ministerstvo životního prostředí.

„Ministerstvo životního prostředí pomáhá obcím, městům i soukromým vlastníkům pozemků a domácnostem s adaptací na sucho už od roku 2014. Od té doby jsme podpořili na 17 tisíc projektů částkou 13 miliard korun,“ sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec. Adaptace na sucho je podle ministerstva nejdůležitější výzvou dneška.

„Právě rychlost administrace i realizace je v době postupující klimatické změny předností našich dotačních programů. Jenom v loňském roce jsme například zafinancovali výstavbu 359 kilometrů nových vodovodů a posílili zdroje pitné vody nebo nově napojili na pitnou vodu 281 tisíc lidí. Vzniklo 3 164 metrů čtverečních zelených střech. V krajině díky tomu přibylo 100 nových tůní, rybníků nebo mokřadů, bylo vysazeno 54 tisíc nových stromů a zrealizováno bylo dalších 814 projektů pro obnovu přirozené funkce krajiny – tedy projektů adaptující krajinu na sucho a posilující biodiverzitu. Každý den jsme tak podpořili nejméně 12 projektů a minimálně stejné ambice máme i letos,“ řekl dále Brabec.

S ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem se rovněž shodli na termínu účinnosti protierozní vyhlášky, a to od 1. ledna 2021. Ta půjde podle ministerstva ruku v ruce se snížením velikosti lánů s jednou plodinou pod 30 hektarů na veškeré zemědělské půdě, které začne platit také od začátku příštího roku.

Scroll to Top