Novelu vodního zákona čekají ve Sněmovně změny

blank

Novelu vodního zákona, která má umožnit přijímat přísnější opatření proti suchu, pravděpodobně čekají ve Poslanecké sněmovně PČR změny. Schválení bez úprav nedoporučil žádný z výborů, který se předlohou zabýval. Zákon má mimo jiné umožnit vznik ústřední a krajských komisí, které by v době sucha mohly například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Na základě informací ČTK o tom informoval portál Ekolist.cz.

Například při stanovení jednotlivých opatření při nedostatku vody by komise měly pamatovat v plánu pro sucho nejen na zemědělskou výrobu , ale výslovně také na chov ryb a vodních živočichů. Dále by také podle novely mohly komise pro sucho omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně, ale i u firem, které to mají od úřadů povolené, omezit užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Komise by rovněž mohla nařídit vlastníkům vodního díla manipulování s vodou více, než dovoluje schválený řád, upravit minimální zůstatkové průtoky či nařídit mimořádná sledování množství vod.

V neposlední řadě se také počítá s větším sledováním odběrů povrchových i podzemních vod. Dnes se sledují odběratelé, kteří využívají nad 6000 metrů krychlových ročně, ale v plánu je snížení hranice již na 1000 metrů krychlových ročně nebo nad 100 metrů krychlových za měsíc.

Hospodářský i zemědělský výbor doporučily zrušit ustanovení, podle něhož by mohl vodoprávní úřad z moci úřední znovu zrušit povolení k nakládání s vodami v případě závažného nebo opakovaného porušování vodního zákona.

Zemědělský výbor chce, aby zákon kromě vodních toků definoval vodní linie, tedy propojené sítě toků.  Kromě toho ještě výbor navrhl, aby technicko-bezpečnostnímu dohledu podléhaly přehrady, hráze a jezy, protipovodňové zábrany nebo vodní elektrárny.

Výbor pro životní prostředí nakonec doporučil uzákonit, aby orgány územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace zohledňovaly cíle ochrany povrchových a podzemních vod a jejich hospodárného využívání.

Scroll to Top