Stanovisko SOVAK ČR k připravované legislativě

blank

SOVAK ČR v sekci Informace pro členy nově zřídil kategorii, kde mohou oprávnění uživatelé nahlédnout na již ukončená připomínková řízení, či sledovat průběh aktuálních legislativních návrhů, případně se připravit na plánované legislativní změny. V kompletním znění publikujeme nejnovější stanovisko sdružení. 

Řádní členové se k této části dostanou jak přes rubriku Informační servis – Informace pro členy, tak rubriku Legislativa – Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě. S ohledem na to, že SOVAK ČR není oficiálním připomínkovým místem, uplatňuje své připomínky nejčastěji prostřednictvím Hospodářské komory ČR a Svazu měst a obcí, dále pak také v rámci komunikace s ministerstvem zemědělství a ministerstvem životního prostředí.

Stanoviska a připomínky k legislativním změnám zpracovává SOVAK ČR ve spolupráci s odbornými komisemi SOVAK ČR v průběhu jednotlivých připomínkových řízení, která jsou časově vymezena. Členové se mohou, v případě připomínek ke konkrétním dokumentům, obrátit přímo na SOVAK ČR nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR.

V případě problémů s přístupem do sekce Informace pro členy se prosím obraťte na Ivanu Weinzettlovou Jungovou, tel.: 727 915 184, e-mail: jungova@sovak.cz.

Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR

Scroll to Top