SOVAK ČR vítá schválení úvěru pro MZe ČR na vodohospodářské stavby

blank

Skvělou novinkou pro vodohospodáře, ať jsou to státní podniky povodí či jednotliví vlastníci veřejných vodovodů a kanalizací, je podle SOVAK ČR schválení vládou ČR úvěru pro ministerstvo zemědělství na financování vodohospodářských staveb (zde).

Bude tak možné i nadále poskytovat adresné dotační prostředky do výstavby a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a pomocí podpory rozšiřování páteřní infrastruktury řešit i narůstající problémy dopadů sucha do lokální dostupnosti pitné vody. Posilování malých lokálních zdrojů je totiž krátkodobým řešením .

Podle SOVAK ČR není možné zapomenout ani na nutnost podpory vzniku nových akumulací povrchových vod a ochranu vodárenských nádrží stávajících, bez kterých by i pro kapacitní páteřní systémy nebyl dostatek zdrojové surové vody. Pozornost musí být věnována řešení problému trendu zakoncentrování znečištění v povrchových vodách, které je dané snižováním průtoku v povrchových tocích a vede k nutnosti intenzifikace procesu úpravy pitné vody i podpoře zavádění chytrých technologií pro efektivní hospodaření s vodou.

Autor: Vilém Žák,
ředitel SOVAK ČR

Ilustrační foto (pvk.cz)

Scroll to Top