Romantickým údolím Doubravy u Třemošnice

blank

Mezi obcí Pařížov, kde byla vybudovaná na začátku dvacátého století jako ochrana před povodněmi jedna z nejstarších přehrad v našich zemích, a Třemošnicí na úpatí Železných hor si razí cestu přes mohutné balvany pod monumentálními skalisky řeka Doubrava. V okolí jejího toku byl zřízen Přírodní park Doubrava a místo je skvělým tipem na výlet také v brzkém jarním období, kdy bystřiny do řeky přivádějí dostatek vody, která si pak dynamicky razí cestu a vytváří úchvatné okamžiky pro pozorování.
K řece vede z Třemošnice žlutá turistická značka, která v lokalitě Luhy zamíří do lesa. Ten tvoří hranici zmiňovaného přírodního parku. Cesta vede většinou v těsné blízkosti řeky, místy je potřeba být především po dešti opatrný před možným uklouznutím na některém z balvanů do řeky. Místy je nezbytné vystoupat výše nad řeku, aby nebylo nutné překonávat skalní útvary.
V řadě míst vytvářejí v toku zábrany vodě mohutné kameny. Výsledkem je úžasná podívaná na vznikající peřeje působící kontrastně proti bočním zákoutím klidné vody. Na opačné straně řeky se tyčí mohutná skaliska.
Park končí před obcí Pařížov, nad níž byla vybudována na začátku dvacátého století jako obrana před povodněmi jedna z prvních nádrží u nás. V současnosti je její hráz památkově chráněna.
Když opustíme údolí řeky a trasa nás zavede před Pařížovem mezi louky a pole, uvidíme mezi Běstvinou a Třemošnicí mohutný hřeben Národní přírodní památky Kaňkovy hory. Ten tvoří výraznou hradbu symbolizující jeden z nejzajímavějších hřebenů Železných hor.

Přírodní park Doubrava má rozlohu 426 hektarů. Jeho cílem je ochrana krajinného rázu údolí řeky a jeho okolí. Území je pozoruhodné typickým kamenitým řečištěm, skalními výchozy, prudkými svahy se zbytky bučin, javořin a dubohabřin. Při chůzi je možné narazit na mloka skvrnitého, ledňáčka říčního nebo vydru.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top