Příručka o biologii čistírenských kalů

blank

SOVAK ČR vydal pro pracovníky provozních laboratoří čistíren odpadních vod publikaci Biologická kontrola čistíren odpadních vod. Pro jejich potřeby shrnuje příručka principy biologických čistírenských procesů i hlavní zásady chemicko-technologického sledování provozu.

Publikace obsahuje principy mikroskopického rozboru a určováním významných mikroorganismů metodami optické mikroskopie a molekulární biologie. Součástí je rovněž fotodokumentace mapující základní charakteristiky aktivovaného kalu a vláken a snímky mikroorganismů pod mikroskopem. Příručku si mohou zájemci koupit u kanceláře SOVAK ČR. Jejím autory jsou Jiří Wanner, Iveta Růžičková a Andrea Benáková.

Scroll to Top