Litultovice jsou chráněné před velkou vodou

blank

Obyvatelé Litultovic na Opavsku chrání proti velké vodě nově vybudovaná suchá nádrž Choltický. Podle vodohospodářů z Povodí Odry za realizací stavby stálo snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby městyse před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami.

Objem retenční nádrže je 96 150 kubíků s maximální plochou 37 500 metrů čtverečních. Investorem je Povodí Odry, zhotovitelem Sdružení Suchá nádrž Choltický – Lesostavby – AQUASYS. Podle investičního ředitele Povodí Odry Miroslava Janoviaka stavba zahrnovala zejména výstavbu ochranné homogenní sypané hráze, betonového sdruženého objektu, bezpečnostního přelivu, nouzového přelivu, systému pro měření a pozorování, úpravu přívodního a odpadního koryta a revitalizační úpravy v zátopě, které zahrnovaly vytvoření meandrujícího přírodě blízkého koryta včetně vybudování pěti tůní a výsadby doprovodné zeleně. „K měření hladiny v nádrži je použit hladinový měřič pracující na principu bublinkového měření,“ doplnil Janoviak.

Žermanický přivaděč v provozu 

Od listopadu také vstoupil do provozu částečně renovovaný Žermanický přivaděč, jehož první úsek v délce 1800 metrů prošel loni opravou. Samotný přivaděč tvoří umělé koryto vybudované v letech 1953-1958. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách do povodí Lučiny, která je přítokem do nádrže Žermanice. Technický stav přivaděče se vlivem postupujících let zhoršoval. Ve strategii Povodí Odry a plánu dlouhodobých oprav bylo rozhodnuto o přípravě akce směřující k nápravě nevyhovujícího stavu.

Podnik Povodí Odry působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží a provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Scroll to Top